Shenzhou Peninsula

Wanning, China

Lang Ya Jun

Qingdao, China

Taihu Jinyuan

Wuxi, China

CITIC Pacific Jintang

Yangzhou, China

Glorious Garden

Yangzhou, China

Curtilage

Shanghai, China

Zhujiajiao New Town

Shanghai, China

New Westgate Garden

Shanghai

Hang King Garden

Hong Kong

The Paragon

Hong Kong